Vicdani bir çağrı

YAZAR: Ebru Arıman

Kategori: MAKALE
Okuma: 2.707 kez
Yayın Tarihi: 05.04.2018 Perşembe 15:24:58
PAYLAŞ

Vicdan...

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç… (TDK)

Bana göre bizi biz yapan adalet anlayışı, ahlak, maneviyat… Kalben önceliklerim. Kim ne şekilde tanımlarsa tanımlasın, aksine davranmayı mümkün kılmayan bir bakış açısı vicdan. Sonradan edinilmeyen, istediğinde vazgeçilmeyen… Kimse size vicdanlı olmayı öğretemez örneğin ya da vicdanınızdan vazgeçmeyi. İşte bu önemli kelime üzerine kurulu benim ve benim gibilerin yaşam tercihleri.

Beynim bana sokakta yalınayak gördüğüm o çocuğun üşüdüğünü söylüyorsa, vicdanım orada durmamı söylüyor. Yaralı bir canlı gördüğümde elimi uzatmamı, haksızlığa müdahale etmemi... Vegan olmanın en temelinde de, işte bu önemli kelime var; Vicdan. Vicdan, acıma duygusu değil, adil bakabilme yetisidir koşulsuzca. “Bir hayvanın acı çekmesi ya da ölmesine hiçbir koşulda sessiz kalamazken, üstelik bunun benim bireysel tercihlerim yüzünden olmasına nasıl müsaade edebilirim?” demektir vicdan. Aksine bir davranış, onarılamaz yaralar açar; önce ruhen, ardından bedenen.

TC Anayasası Madde 25 şöyle der:

Herkes; vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Madde 10: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 18:

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Vicdan ve kanaat hürriyetimi kullanmak isteyen ve bu kanunlara tabii bir birey olarak ben, kanun önündeki eşitlik ilkesine uygun olarak kanuni haklarımı talep ediyorum. Herhangi bir düzenleme ya da yasa değişikliği değil; kanunla belirlenmiş ve kazanılmış haklarımı...

Beslenme tercihim, beni ben yapan vicdani temelimin bir sonucudur.

Kamu ve özel kurum yemekhanelerinde, Çalışma Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerinde olması gereken haklarımı talep ediyorum. Vicdanımın reddettiği ve bana yemek olarak sunulan, kabul etmemin mümkün olmadığı, reddettiğimde maruz kaldığım eşitsizliğe karşı tüm haklarımın teminini istiyorum.

Üniversite yemekhanelerinde bana sunduğunuz değil, yalnızca bulabildiğim alternatiflerle öğünümü geçirmek, bulamadığımda aç kalmak istemiyorum. Hastane menüleri, okul menüleri, askeriye menüleri gibi, sunulanın dışında çevre alternatiflerin temininin bile mümkün olmadığı alanlarda, eşitlik hakkımı istiyorum. Sosyal Güvenlik Kanunu’nda yemek hakkımın bu madde doğrultusunda ele alınmasını istiyorum. Kasım ayı Dünya Vegan Ayı ve farkındalık zamanı. Bu doğrultuda devletin ilgili kurum ve kuruluşlarını da bu konuda çözüm üretmeye davet ediyorum.

Yemek seçmiyorum, vicdan özgürlüğü istiyorum!

Adil ve sürdürülebilir bir dünya dileğiyle…

food time logo

FOOD TIME SOSYAL AĞLARDA

Bizleri sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Hem güncel haberlere hemde dergi içeriğimiz ile ilgili duyurulara ulaşmak için hesaplarımızı beğenip takip edebilirsiniz

YORUMLAR